จันทร์. ส.ค. 8th, 2022
ท่องเที่ยวโคราช

ท่องเที่ยวโคราช

ท่องเที่ยวโคราช จังหวัดนครราชสีมา เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่มากที่สุดในประเทศไทย และมีประชากรมากเป็นอันดับ 2 ของประเทศ อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชื่อเมืองนครราชสีมา ปรากฏครั้งแรกเป็นเมืองพระยามหานคร ในการปฏิรูปการปกครองในรัชสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ (ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา) ในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ทรงมีรับสั่งให้ย้ายเมืองนครราชสีมา มาตั้งบริเวณพื้นที่ปัจจุบัน เมื่อ พ.ศ. 2217

จังหวัดนครราชสีมา เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อยู่บนที่ราบสูงโคราช ห่างจากกรุงเทพ 259 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 20,493.964 ตารางกิโลเมตร (12,808,728 ไร่) เป็นพื้นที่ป่าไม้ 2,297,735 ไร่ โดยส่วนใหญ่เป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาติ คืออุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และอุทยานแห่งชาติทับลานร้อยละ 61.4 และเป็นแหล่งน้ำ 280,313 ไร่ ทิศเหนือติดต่อกับจังหวัดชัยภูมิ และขอนแก่น ทิศใต้ติดต่อกับจังหวัดปราจีนบุรี นครนายก และสระแก้ว ทิศตะวันออกติดต่อกับจังหวัดบุรีรัมย์ และทิศตะวันตกติดต่อกับจังหวัดสระบุรี ชัยภูมิ และลพบุรี พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางระหว่าง 150-300 เมตร มีเทือกเขาสันกำแพง และเทือกเขาพนมดงรัก เป็นแนวยาวทางด้านทิศใต้และทิศตะวันตก ส่วนบริเวณตอนล่างค่อนไปทางเหนือและตะวันออกเป็นที่ราบลุ่ม โดยมีลำตะคองและลำน้ำสาขาอื่น ๆ ไหลหล่อเลี้ยงบริเวณด้านเหนือของเมือง และ เป็นสาขาหนึ่งของแม่น้ำสำคัญคือแม่น้ำมูลซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

1. อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย

อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย

อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย เป็นปราสาทหินทรงขอมโบราณแบบบาปวน ตั้งอยู่ในอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ประกอบด้วย ปราสาทหินในสมัยอาณาจักรขะแมร์ที่ใหญ่โตและงดงาม สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 1 ราวพุทธศตวรรษที่ 16 เพื่อใช้เป็นเทวสถานของศาสนาพราหมณ์ และเปลี่ยนเป็นพุทธศาสนานิกายมหายาน ในเวลาต่อมา ปราสาทหินพิมาย สร้างขึ้นตามความเชื่อเกี่ยวกับสวรรค์ และโลกมนุษย์ ลักษณะผังของปราสาทหินพิมายนั้นสร้างขึ้นคล้ายเขาพระสุเมรุ มีองค์ปราสาทประธาน ซึ่งอยู่ใจกลางของเทวสถาน เป็นเสมือนทางเชื่อมระหว่างโลกกับสวรรค์ ปราสาทหินพิมาย เป็นปราสาทหินที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในอำเภอพิมาย และจังหวัดนครราชสีมา

เมืองพิมาย เป็นเมืองที่สร้างตามแบบแผนของศิลปะเขมร มีลักษณะเป็นเวียงสี่เหลี่ยม ชื่อ พิมาย น่าจะมาจากคำว่า วิมาย หรือ วิมายปุระ ที่ปรากฏในจารึกภาษาเขมรบนแผ่นหินตรงกรอบประตูระเบียงคดด้านหน้าของปราสาท จากหลักฐานศิลาจารึกและศิลปะสร้างบ่งบอกว่า ปราสาทหินพิมายคงเริ่มสร้างขึ้นสมัยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 1 ราวพุทธศตวรรษที่ 16 ในฐานะเทวสถานของศาสนาพราหมณ์ รูปแบบของศิลปะเป็นแบบบาปวนผสมผสานกับศิลปะแบบนครวัด ซึ่งหมายถึงปราสาทนี้ได้ถูกดัดแปลงมาเป็นสถานที่ทางศาสนาพุทธในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7[3] เมื่ออิทธิพลของวัฒนธรรมขอมเริ่มเสื่อมลงหลังรัชสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 และมีการสถาปนาอาณาจักรสุโขทัยในเวลาต่อมา เมืองพิมายคงจะหมดความสำคัญลง และหายไปในที่สุด เนื่องไม่ปรากฏหลักฐานเกี่ยวกับเมืองพิมายเลยในสมัยสุโขทัย

2. Palio

Palio

นอกจากโครงสร้างที่โดดเด่น สวยงามเป็นเอกลักษณ์แล้ว ภายในโครงการยังได้นักจัดสวนระดับแถวหน้าสุดของประเทศไทย คือ คุณอำนาจ คีตพรรณนา ซึ่งมีผลงานทางสถาปัตยกรรม และตกแต่งภายในมากมาย เช่น บ้านพักท่านทูตประจำ W.T.O ที่เจนีวา สวิสเซอร์แลนด์ พระตำหนักสวนสุโขทัย บ้านสวนปาริจฉัตก์ เป็นต้น มาเนรมิตสวนสวยรายล้อมตัวอาคารร้านค้าให้โครงการสวยงามขึ้น

ลักษณะโครงการ งานสถาปัตยกรรมเป็นกลุ่มอาคาร 1 และ 2 ชั้น ตั้งอยู่บนถนนธนะรัชต์ กม.ที่17 ติดกับจุลดิศเขาใหญ่รีสอร์ทแอนด์สปา ภายในมีร้านค้าหลากหลายประเภทกิจการ เช่น ธนาคาร,ร้านอาหารสไตล์ Fusion Italian, ร้านกาแฟที่คัดสรรแล้ว, สินค้าตกแต่งบ้าน, ร้านไวน์, ร้านพืชผักปลอดสารพิษ, ร้านเครื่องประดับ เครื่องแต่งกาย, ร้านขายของที่ระลึก, ศูนย์อาหารที่คัดสรรแล้วว่าอร่อยจริง และทุกอย่างที่นักท่องเที่ยวต้องการ บนเนื้อที่ 7 ไร่

3. อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี

อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี

แลนด์มาร์กสำคัญของโคราช ถ้าใครได้มาเยือนก็ต้องไปกราบไหว้ อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี กัน นักท่องเที่ยวทั้งต่างจังหวัดและคนในพื้นที่มักจะไปขอพรและบนบานสานกล่าวกับคุณย่าโม หากเป็นไปตามที่ขอก็จะมาแก้บนด้วยการฟังเพลงโคราช แต่ทีเด็ดของที่เที่ยวโคราชแห่งนี้ที่ต้องลองสักครั้งคือการ “ลอดซุ้มประตูชุมพล” ที่จะต้องวนไปข้างหลังเพื่อลอดซุ้ม มีความเชื่อตกทอดกันมาว่าหากลอด 1 ครั้ง จะได้กลับมาในโคราช หากลอด 2 ครั้ง จะได้มาทำงานหรือมาอยู่ที่โคราช และหากใครลอด 3 ครั้งนั้นจะมีคู่ครองเป็นคนโคราช ผลเป็นยังไงไม่รู้ อยากท้าพิสูจน์ต้องมาลอง

4. น้ำพุธรรมชาติ น้ำผุด

น้ำพุธรรมชาติ น้ำผุด

สระน้ำผุด ตั้งอยู่ในตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง เป็นตาน้ำที่มีน้ำไหลตลอดปี มีน้ำผุดออกมาโดยธรรมชาติ ลักษณะของน้ำจะใสมาก และไหลอยู่ตลอดเวลา ถ้าเป็นช่วงหน้าฝนก็จะมีน้ำเยอะกว่าปกติ น้ำผุดนี้จะมี บ่อหรือชั้น ลดหลั่นกัน ไปเป็นบ่อๆ มีประมาณ 4 บ่อ สามารถลงเล่นน้ำได้  ส่วนบ่อที่เป็นตาน้ำจะไม่มีใครไปลงเล่นน้ำ เพราะถือว่าเป็นตาน้ำน้ำผุดบ่อน้ำ จะสามารถลงเล่นน้ำได้ มีสะพานข้ามไปฝั่งตรงข้าม โดยมีถนนทางเดินเล็กๆ เดินเข้าไป

5. วัดหลวงพ่อโต

วัดโนนกุ่ม อ. สีคิ้ว หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ วัดหลวงพ่อโต ที่มีการสร้างรูป หล่อทองเหลืองรมดำของสมเด็จพุฒาจารย์โต พรหฺมรังสี ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก โดยโบสถ์มีการสร้างอย่างงดงามและใหญ่โต โดยมีคุณสรพงษ์ ชาตรี ดารานักแสดงได้เป็นผู้เริ่มดำเนินการสร้าง นอกจากนี้บิริวณโดยรอบ ยังมีสวนอุทยานที่สวยงาม ทำให้เป็นสถานที่น่าท่องเที่ยวอีกแห่งหรึ่งในเมืองโคราช

6. เขื่อนลำแชะ

เขื่อนลำแชะ

Unseen โคราชที่พลาดไม่ได้ “เขื่อนลำแชะ” ที่เที่ยวครบุรี เป็นเขื่อนเก็บน้ำที่มีทิวทัศน์สวยซะจนตาค้าง สามารถกางเต็นท์นอนบริเวณโดยรอบได้ หรือถ้าใครชอบกิจกรรมผจญภัยหน่อย ที่นี่เขาก็มีเส้นทางล่องเรือไปยัง น้ำตกวังเต่า Hidden Places โคราชอีกที่ที่ห้ามพลาด

7. บ้านไม้ชายน้ำ

บ้านไม้ชายน้ำ

พิพิธภัณฑ์ของเก่าและร้านอาหาร ในหนึ่งเดียว คุณจะเพลิดเพลินไปกับการเดินชมของเก่าจากหลายยุคหลายสมัย มีทั้งของเล่น เครื่องมือเครื่องใช้ เครื่องอุปโภคบริโภคในสมัยก่อน ที่เป็นของหายาก ถ้ามีคนแก่ไปด้วยท่านอาจจะได้รำลึกความหลัง ภายในโซนสวนอาหารก็ตกแต่งในแบบไทยย้อนยุค มีโคมไฟสีสันสดใสตกแต่งอย่างสวยงาม อีกทั้งยังมีรูปปั้นเหล่าบรรดาซุปเปอร์ฮีโร่ ที่เด็กๆ จะต้องชอบ ขอบอกเลยว่าการมาที่นี่ระวังเมมกล้องเต็มโดยไม่รู้ตัว

8. สวนสัตว์โคราช

สวนสัตว์โคราช

ค่าเข้าชม ผู้ใหญ่ 100 บาท, เด็ก 20 บาท] ที่เที่ยวโคราชยอดนิยมสำหรับครอบครัว เดินทางง่าย ห่างจากตัวเมืองโคราชเพียง 18 กิโลเมตร แถมยังมีรถโดยสารประจำทางส่งถึงที่ ภายในมีสัตว์นานาชนิดให้ได้ชม สัตว์บก สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์ป่าหาชมยาก โซนสวนสัตว์เรืองแสง พร้อมทั้งยังมีการแสดงโชว์สัตว์แสนรู้ ที่จะเปิดให้ชมวันละ 2 รอบ เนื่องจาก สวนสัตว์โคราช พื้นที่กว้างมาก จึงมีรถซาฟารีคอยรับ-ส่งตามจุดต่าง ๆ และยังมีรถกอล์ฟ และจักรยานให้เช่าในราคามิตรภาพ

9. ฟาร์มโชคชัย

ฟาร์มโชคชัย

ค่าเข้าชมผู้ใหญ่ คนละ 300 บาท, เด็กสูง 90-150 ซม. 150 บาท ที่เที่ยวโคราชยอดนิยมตลอดกาล เดินทางง่าย อยู่ริมถนนมิตรภาพ ลักษณะเป็นฟาร์มโคนมที่มีกิจกรรมให้เที่ยวชมแบบแน่นเอี๊ยด สามารถเที่ยวได้ทั้งครอบครัวและทุกฤดูกาล บริเวณฟาร์มมีร้านอาหารและร้านขายของฝาก ส่วนบริเวณภายในฟาร์มมีกิจกรรมมากมาย ทั้งให้อาหารสัตว์และเยี่ยมชมฟาร์ม ระหว่างการท่องเที่ยวในฟาร์มจะมีวิทยากรให้ความรู้เป็นระยะ ๆ รอบการชมนักท่องเที่ยวสามารถเช็กได้จากเว็บไซต์ ฟาร์มโชคชัย ได้เลย นอกจากนี้ยังมีบริการห้องพักภายในฟาร์มสำหรับใครที่อยากลองพักค้างคืนด้วย

10. ไร่สุวรรณ

ไร่สุวรรณ

นับว่าเป็นจุดพักรถโคราช และที่เที่ยวโคราชที่มีชื่อเสียงมาก ตั้งอยู่ริมถนนมิตรภาพ ถ้าขับรถมาจากฝั่งขาเข้ากรุงเทพฯ ไร่จะอยู่ทางซ้ายมือ เลยจาก ฟาร์มโชคชัย มานิดเดียวประมาณ 4 กิโลเมตร หากเห็นข้าวโพดใหญ่ตั้งตระหง่าน ก็เป็นสัญลักษณ์ว่าถึงไร่สุวรรณแล้ว ที่เที่ยวโคราชแห่งนี้เป็นศูนย์วิจัยข้าวโพดของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ ขึ้นชื่อด้าน “ข้าวโพดหวาน” นอกจากจะมีข้าวโพดสดให้ชิมตลอดปี ยังมีผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวโพดอีกมากมายให้นักท่องเที่ยวได้เลือกสรร เหมาะสำหรับซื้อเป็นของฝากจากโคราชจริงๆ

ชมสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ได้ที่ ท่องเที่ยว : เรียบเรียงโดยทีมงาน PG SLOT

Last Update : 09/03/2563

By ad_wine