จันทร์. ส.ค. 8th, 2022
ร้อนนี้เที่ยวเขื่อนไหนดี

ช่วงนี้อากาศค่อนข้างแปรปรวน แต่ถ้ามีวันหยุดพักผ่อนก็อยากไปเที่ยวอยู่ดี ร้อนนี้เที่ยวเขื่อนไหนดี พักจากความเครียดจากงาน หรือชีวิต ออกมาชมวิวธรรมชาติที่จะทำให้คุณผ่อนคลายไปกับบรรยากาศที่อุดมสมบูรณ์นี้

ใน ร้อนนี้เที่ยวเขื่อนไหนดี เราได้เตรียมเขื่อนน่าไปพักผ่อน หนีร้อน หนีความเครียดจากเรื่องต่างๆ มาเที่ยวไปกับเรา

ร้อนนี้เที่ยวเขื่อนไหนดี

1. เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก

เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก

เขื่อนภูมิพล ตั้งอยู่ที่อำเภอสามเงา จังหวัดตาก เป็นเขื่อนอเนกประสงค์แห่งแรกและเป็นเขื่อนคอนกรีตโค้งเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย สร้างขึ้นเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนแหล่งน้ำให้แก่เกษตรกร ทั้งยังเป็นแหล่งสร้างพลังงานไฟฟ้า ที่ใหญ่มากท่ามกลางขุนเขา

2. เขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เขื่อนรัชชประภา หรือชื่อเดิมว่าเขื่อนเชี่ยวหลาน เป็นภูเขาหินปูนตั้งฉากกับผืนน้ำสีเขียวมรกต สวยงามสุดๆ ไม่แปลกใจเลยที่ได้รับสมญานามว่า กุ้ยหลินเมืองไทย  ด้านบนเขื่อนมีแพพักให้บริการหลายเจ้า ได้พักผ่อนแบบใกล้ชิดธรรมชาติ บรรยากาศเงียบสงบ ไม่วุ่นวาย

3. เขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี

เขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี

เขื่อนศรีนครินทร์  เป็นเขื่อนอเนกประสงค์แห่งแรกของโครงการพัฒนาลุ่มน้ำแม่กลอง สร้างขึ้นบนแม่น้ำแควใหญ่ กั้นแม่น้ำแควใหญ่นับเป็น เขื่อนแห่งที่ 8 ในจำนวน 17 แห่ง ที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) สร้างขึ้นเพื่ออำนวยประโยชน์ทางด้านต่างๆ  ตลอดจนช่วยพัฒนาชีวิต ความเป็นอยู่ของประชาชน

4. เขื่อนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก

เขื่อนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก

เขื่อนคอนกรีตบดอัดที่ยาวที่สุดในโลก ตั้งอยู่ที่บ้านท่าด่าน ตำบลหินตั้ง สร้างขึ้นตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงพระราชทานชื่อเขื่อนว่า เขื่อนขุนด่านปราการชล เพื่อสร้างประโยชน์ในด้านการทำการเกษตร แหล่งเพาะพันธุ์ปลา แก้ปัญหาดินเปรี้ยว การอุปโภคบริโภค แก้ปัญหาน้ำท่วม และกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้ง

5. เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์  เป็นเขื่อนแกนดินเหนียวที่ยาวที่สุดในประเทศไทยด้วยความยาวทั้งสิ้น 4,860 เมตร สร้างขึ้นภายใต้โครงการพัฒนาลุ่มแม่น้ำป่าสัก กิจกรรมที่พลาดไม่ได้ก็คือการนั่งรถรางไปตามแนวสันเขื่อนด้วยระยะทางไป – กลับกว่า 10 กิโลเมตร

เพื่อชมทัศนียภาพอันงดงามบริเวณอ่างเก็บน้ำแห่งนี้ และยังสามารถนั่งไปสักการะหลวงปู่ใหญ่ป่าสักชลสิทธิ์ หรือ พระพุทธรัตนมณีมหาบพิตรชลสิทธิ์มงคลชัย

6. เขื่อนแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

เขื่อนแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

เขื่อนแก่งกระจาน หรือ อ่างเก็บน้ำแก่งกระจาน เป็นทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ ด้วยพื้นที่ 46.5 ตารางกิโลเมตร มีความจุ 710 ล้านลูกบาศก์เมตร เหมาะกับการท่อเที่ยวเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ

และสามารถเข้ามาตกปลาได้ ไฮไลท์คือการชมแสงยามเย็นเหนือสันเขื่อน นอกจากนี้บริเวณโดยรอบ ยังมีรีสอร์ทและที่พักให้เลือกมากมาย บางที่มีกิจกรรมผาดโผนสำหรับนักท่องเที่ยวสายแอดเวนเจอร์ด้วย

7. เขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

เขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

เขื่อนสิรินธร เป็นเขื่อนดินเอนกประสงค์ที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า กั้นแม่น้ำลำโดมน้อย ต. คันไร่ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี นอกจากประโยชน์ในการผลิตกำลังไฟฟ้าแล้ว เขื่อนสิรินธรยังเป็นแหล่งประมง และแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดอุบลราชธานี

8. เขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

เขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

เขื่อนสิริกิติ์ เป็นเขื่อนดินสร้างกั้นแม่น้ำน่านที่ผาซ่อม บริเวณเหนือเขื่อนเป็นทะเลสาบใหญ่ที่มีชื่อว่า ทะเลสาบสุริยันจันทรา มีทิวทัศน์สวยงาม เมื่อไปถึงบริเวณเขื่อน สามารถเช่าจักรยาน เช่าเรือท่องทะเลสาบเหนือเขื่อน นอกจากนั้นยังมีสนามกอล์ฟ และบ้านพักไว้บริการนักท่องเที่ยว

9. เขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

เขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

เขื่อนจุฬาภรณ์ หรือเรียกอีกชื่อว่า เขื่อนน้ำพรม สร้างขึ้นเพื่อประโยชน์ทางด้านผลิตพลังงานไฟฟ้าและด้านชลประทาน รวมถึงในอ่างเก็บน้ำยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีบ้านพักไว้รองรับนักท่องเที่ยว ร้านอาหาร เรือสำหรับให้ล่องชมอ่างเก็บน้ำ มีจุดชมวิวทิวทัศน์เหนือเขื่อน ศูนย์ทดลองพืชเมืองหนาว และหอดูดาว

10. เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล จังหวัดเชียงใหม่

เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล จังหวัดเชียงใหม่

เขื่อนแม่งัด หรือชื่อเต็ม คือ เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล ตั้งอยู่ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ในเขตอุทยานแห่งชาติศรีลานนาเป็นเขื่อนที่สร้างขึ้นตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  

อยู่ห่างจาก อ.เมืองเชียงใหม่ประมาณ 50 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที  ความสำคัญของเขื่อนแม่งัด คือ การทำหน้าที่ส่งน้ำหล่อเลี้ยงพื้นที่เพาะปลูกในที่ราบเชิงเขาทั้งสองฝั่งของลำน้ำแม่งัด อีกทั้งยังช่วยบรรเทาอุทกภัยในเขตลุ่มน้ำปิง โดยเฉพาะบรรเทาน้ำหลากเข้าท่วมตัวเมืองเชียงใหม่

รวมทั้งยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ นอกจากเป็นเขื่อนที่ใช้เพื่อประโยชน์ในด้านการชลประทานแล้ว ด้วยวิวของเขื่อนที่งดงาม รายล้อมด้วยภูเขาเขียวขจี เขื่อนแม่งัดจึงกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจยอดฮิต อีกแห่งหนึ่งที่เหมาะสำหรับคนรักธรรมชาติ และต้องการพักผ่อนแบบสงบ ท่ามกลางสายน้ำ

11. เขื่อนกระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี

เขื่อนกระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี

เขื่อนกระเสียว เป็นหนึ่งในสถานที่ที่สามารถชมความงดงาม ยามพระอาทิตย์ตกดินที่สวยที่สุด ของจังหวัดสุพรรณบุรี ยิ่งในช่วงหน้าหนาว แสงสีที่ค่อยๆเปลี่ยนไป ภาพดวงอาทิตย์สีแดงกลมโต ที่ค่อยๆเลื่อนลงเหนือยอดเขา และแสงเงาที่กระทบลงผืนน้ำ อากาศที่หนาวเย็น นับเป็นช่วงเวลาที่มีความหมาย เป็นช่วงเวลาที่เราจะได้สัมผัสกับธรรมชาติอย่างแท้จริง

12. เขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

เขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

เขื่อนอุบลรัตน์ เป็นเขื่อนอเนกประสงค์แห่งที่สองของประเทศไทย ซึ่งสร้างขึ้นถัดจากเขื่อนภูมิพล และเป็นเขื่อนผลิตไฟฟ้าพลังงานน้ำแห่งแรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งอยู่ที่ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

และ ตำบลโนนสัง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู ปิดกั้นแม่น้ำพองสาขาย่อยของแม่น้ำชี ตัวเขื่อนเป็นหินถมแกนดินเหนียว ยาว 885 เมตร สูง 32 เมตร สันเขื่อนกว้าง 6 เมตร อ่างเก็บน้ำมีความจุ 2,263 ล้านลูกบาศก์เมตร ผลิตไฟฟ้าได้ 55 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง

ช่วงวันหยุดใครสายทำบุญต้องตามมาที่นี่เลย สถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับสายบุญ ช่วยเฮงตลอดทั้งปี ระหว่างที่เดินทางหรือช่วงพักว่างๆก็สามารถเล่นเกม Pink Elephants 2 ได้โดยที่ไม่ต้องพกอะไรไปมากมายแค่มีโทรศัพท์เครื่องเดียวก็เล่นได้ สะดวกและง่ายมากๆ